Избери предизвикателство

Предизвикателствата ви помагат да откриете неща в себе си, за които дори не сте подозирали, че съществуват. Те разширяват възможностите и помагат да преминете граници.
Изберете своето предизвикателство и започнете с промените сега! Нашата цел е предизвикателствата, които успешно преодолявате, да се превърнат в добри навици до края на живота ви.

icon_filtering2

1. Постави си цели и избери предизвикателство, което планираш да изпълниш.

printer_icon

2. Отпечатай задачите на предизвикателството или ги запази на удобна за теб платформа.

notepad_icon

3. Постигай дневните си цели, маркирай резултатите в таблица с предизвикателствата.

medal_icon

4.Развий добри навици за в бъдеще.

Изберете и изтеглете предизвикателства:

Пъзел
предизвикателство

Предизвикателство
за оцветяване

30-дневно предизвикателство за по-здравословно хранене и устойчив начин на живот

14-дневно предизвикателство за навици с по-бавно темпо

Предизвикателство да развиеш полезни навици

2 седмици предизвикателство social media detox

20 дневно предизвикателство за подпомагане на вашето благосъстояние

30-дневно предизвикателство за растения

30-дневно пътуване към намаляване на отпадъците

30 дни към предизвикателството по-здравословно хранене

Предизвикателството за опазване на околната среда и намаляване на отпадъците

Предизвикателство за опазване на околната среда за годината

Предизвикателство за хранене на растителна основа

Култивирайте екологични
навици

Кухненско предизвикателство без отпадъци (zero-waste)

Финансира се със средства на Европейския Съюз. Въпреки това изразеното становище или мнение е само на автора(-и) и не е задължително да отразява становище или мнение на европейската изпълнителна агенция (REA) за научни изследвания или изпълнителната агенция на Европейския Съюз. Нито Европейския Съюз, нито подкрепящата институция не може да носи отговорност за изразеното мнение.
Насоки за балансирана, здравословна диета потърсете на уебсайта на Министерството на здравеопазване на Република България.

BG