КОНТАКТИ

J. Balčikonio 3, Vilnius, Lithuania

+370 68 665 563

info@bgleaders.com

Имате ли въпроси?

    Финансира се със средства на Европейския Съюз. Въпреки това изразеното становище или мнение е само на автора(-и) и не е задължително да отразява становище или мнение на европейската изпълнителна агенция (REA) за научни изследвания или изпълнителната агенция на Европейския Съюз. Нито Европейския Съюз, нито подкрепящата институция не може да носи отговорност за изразеното мнение.
    Насоки за балансирана, здравословна диета потърсете на уебсайта на Министерството на здравеопазване на Република България.

    BG