ОРГАНИЧНО КИСЕЛО МЛЯКО

Какво представлява органичното кисело мляко?

Това е здравословен млечен продукт, произведен от мляко, добито от крави, отглеждани според нормите на органичното производство. Нещото, което отличава това кисело мляко, е съответствието му с практиките на органичното земеделие. То се произвежда без да се използват синтетични хормони, антибиотици или пестициди в храните за крави. Така киселото мляко става чисто, натурално и без никакви изкуствени добавки. Органичното кисело мляко е хранителен избор за тези, които ценят високото качество и екологично чистите млечни продукти.

Интересен факт за органичното кисело мляко

Знаете ли, че това кисело мляко може да бъде устойчив избор за вашата закуска? Органичното млекопроизводство насърчава екосъобразните практики като намаленото потребление на вода и минимално въздействие върху околната среда. Избирайки органичното кисело мляко, вие подкрепяте по-екологичната и природосъобразна млечна промишленост.

Етапи на производството

Производството на органичното кисело мляко включва няколко важни етапа. То започва от събиране на млякото от органично отглеждани крави. Млякото се пастьоризира и след това ферментира с живи активни култури за образуване на кисело мляко. Органичното кисело мляко се произвежда по същия традиционен начин както и обикновеното кисело мляко, но под строг контрол и с използване на органични, висококачествени съставки без синтетични добавки.

Предимства за потребителите

Избирайки екологичното кисело мляко потребителите получават много предимства, включително:

icon_nutrition

Хранителна стойност

Органичното кисело мляко е богато на основни хранителни вещества като калций и пробиотици, стимулиращи храносмилането.

icon_noadditives

Чистота

Това кисело мляко не съдържа изкуствени хормони, антибиотици и пестициди, и предлага по-чист и по-безопасен млечен продукт.

icon_tasty

Отличен вкус

Произведено от висококачествени натурални съставки, органичното кисело мляко има свеж и възхитителен вкус.

icon_environmental

Подкрепа за устойчивото земеделие

Избирайки органичното кисело мляко, насърчавате устойчивите и екосъобразни земеделски практики, които са щадящи за нашата планета.

Качество на органичното кисело мляко, произведено в ЕС:

В Европейския съюз органичното кисело мляко се сертифицира въз основа на строгите стандарти на качество. Еко етикетът на ЕС гарантира, че продуктът отговаря на тези високи стандарти. Това кисело мляко, произведено в ЕС, строго се контролира от стандартите за качество през целия производствен процес (от кравата до чашата). Потребителите могат да бъдат уверени, че купуват висококачествен продукт, който отговаря на най-високите стандарти за безопасност.

Финансира се със средства на Европейския Съюз. Въпреки това изразеното становище или мнение е само на автора(-и) и не е задължително да отразява становище или мнение на европейската изпълнителна агенция (REA) за научни изследвания или изпълнителната агенция на Европейския Съюз. Нито Европейския Съюз, нито подкрепящата институция не може да носи отговорност за изразеното мнение.
Насоки за балансирана, здравословна диета потърсете на уебсайта на Министерството на здравеопазване на Република България.

BG