ОРГАНИЧНО МАСЛО

Какво представлява органичното масло?

Това е масло, което се произвежда от растения от органично производство, които не са обработени със синтетични пестициди, торове или генетично модифицирани организми (ГМО). Маслото се произвежда с използване на органични методи, които са устойчиви както за потребителите, така и за околната среда. Органичното масло съдържа много хранителни вещества и често се използва в кулинарията, козметиката и медицината.

Интересен факт за органичното масло

Знаете ли, че производството на органично масло стимулира биологочно разнообразие? Като се избягва използването на синтетични химикали, органичните фермери създават по-здравословна екосистема, която поддържа различни растителни и животински видове. Това допинася към опазването на устойчива и балансирана околна среда.

Етапи на производството

Производството на органично масло преминава през няколко етапа, за да се осигури неговата чистота и качество. Обикновено тези етапи включват:

icon_ekologiskasukis

Органично земеделие

Маслото се произвежда с използване на растения от органично производство, такива органични методи на селскостопанска дейност, като ротация на културите, компостиране и естествени методи за борба с вредителите.

icon_harvest

Събиране на реколтата

Когато достигнат максимална зрялост, растенията се берат внимателно, за да се осигури най-голямо количество на хранителни вещества.

icon_extraction

Извличане

Маслото се извлича по механични начини: студено пресоване или екпериментално без химически разтворители.

icon_filtering

Прецеждане

Извлеченото масло се прецежда, за да се отстранят замърсявания или утайка и да се осигури чист краен продукт.

icon_packaging

Опаковка

Органичното масло се опакова в екологично чисти контейнери и се подготвя за потребителите.

Ползи за потребителите

Ползи от употребата на органично масло:

icon_helthierchouce

По-здравословен избор

Органичното масло се произвежда без вредни химикали, пестициди и ГМО, затова то е по-здравословната алтернатива при консумация.

icon_nutrition

Хранителна стойност

Маслото запазва повече витамини, минерали и антиоксиданти в сравнение с конвенционално произведеното масло, затова съдържа повече хранителни вещества.

icon_environmental

Въздействие върху околната среда

Подкрепяйки производството на органично масло потебителите допринасят към устойчивото земеделие и намаляват екологичния отпечатък.

icon_tasty

Отличен вкус и аромат

Органичното масло е известно с отличния си вкус и аромат, затова придава един уникален щрих на кулинарните произведения.

icon_skinhair

Грижа за кожата и косата

Органичните масла като маслиновото и кокосовото широко се използват в натуралните средства за грижа за кожата и косата заради техните овлажняващи и подхранващи свойства.

Качество на органичното масло, произведено в ЕС:

Европейският съюз (ЕС) установи строги стандарти и регулаторни мерки за органичното земеделие и производство. Органичното масло, произведено на територията на ЕС, е внимателно наблюдавано и сертифицирано, за да се гарантира автентичността и качеството. Тези стандарти обхващат различните аспекти, включително отглеждането, събирането на реколтата, преработката и етикетирането. Като избирате органичното масло, произедено в ЕС, можете да бъдете сигурни, че то отговаря на най-строгите стандарти за качество.

Финансира се със средства на Европейския Съюз. Въпреки това изразеното становище или мнение е само на автора(-и) и не е задължително да отразява становище или мнение на европейската изпълнителна агенция (REA) за научни изследвания или изпълнителната агенция на Европейския Съюз. Нито Европейския Съюз, нито подкрепящата институция не може да носи отговорност за изразеното мнение.
Насоки за балансирана, здравословна диета потърсете на уебсайта на Министерството на здравеопазване на Република България.

BG