ОРГАНИЧНО СИРЕНЕ

Какво представлява органичното сирене?

Висококачествен млечен продукт, произведен от млякото на крави и кози, отглеждани според нормите на органичното производство. Същността на това сирене е съответствието му с принципите на органичното земеделие. То обхваща хранене на животни с органични фуражи, ограничаване на употребата на синтетични хормони и антибиотици, а също така избягване използването на химически пестициди във фуражите. Резултат: сирене, което не съдържа изкуствени добавки и се произвежда спазвайки принципите на устойчивост и хуманно отношение към животните.

Интересен факт за органичното сирене

Знаете ли, че органичното сирене може да бъде част от устойчивото земеделие? Органичното млекопроизводство насърчава отговорно управление на земеделието, намалена консумация на вода и опазване на биологичното разнообразие. Избирайки това сирене не само се наслаждавате на вкусна закуска, но и подкрепяте природосъобразните практики.

Етапи на производството

Производството на органично сирене включва няколко важни стъпки. То започва от млякото, получено от животни, отглеждани според нормите на органичното производство и гарантира, че те се отглеждат в съответствие с принципите на органичното земеделие. След пастьоризацията млякото се ферментира с естествени бактерии, след това се втвърдява и отлежава до съвършенство. По време на целия процес на производството на органично сирене строго се спазва задължението да се използват органични, висококачествени съставки и традиционни начини за производство на сиренето.

Предимства за потребителите

Избирайки органично сирене, потребителите получават много предимства.

icon_tasty

Изключителен вкус

Органичното сирене се отличава с богат и плътен вкус заради използваното висококачествено мляко и традиционните начини за производство на сирене.

icon_noadditives

Чистота

Това сирене не съдържа синтетични хормони, антибиотици и химични пестициди, затова то е по-чистият и по-безопасен избор.

icon_nutrition

Хранителна стойност

Органичното сирене е добър източник на основни хранителни вещества като калций и протеини.

icon_environmental

Устойчивост

Избирайки органично сирене, потребителите насърчават органичното и устойчиво земеделие.

Качество на органичното сирене, произведено в ЕС:

Европейският съюз прилага строги регулаторни стандарти за органичните хранителни продукти и гарантира, че всички тези продукти, включително сиренето, отговарят на най-високите стандарти. Органичното сирене, произведено в ЕС, постоянно подлежи на строги мерки за контрол на качеството на всички етапи на производството. Еко етикетът на ЕС гарантира надеждност на продукта, съответствието му с екологичните принципи и спазването на строги стандарти за безопасност.

Финансира се със средства на Европейския Съюз. Въпреки това изразеното становище или мнение е само на автора(-и) и не е задължително да отразява становище или мнение на европейската изпълнителна агенция (REA) за научни изследвания или изпълнителната агенция на Европейския Съюз. Нито Европейския Съюз, нито подкрепящата институция не може да носи отговорност за изразеното мнение.
Насоки за балансирана, здравословна диета потърсете на уебсайта на Министерството на здравеопазване на Република България.

BG