ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Този уебсайт е собственост и се управлява от ”Baby Media“, УАБ, ул. ”Я. Ясинскьо“ № 16Г, 03163 Вилнюс, Литва, регистрационен номер на предприятието 302560965 (по-нататък – BMarba „ние“).

По-долу обясняваме как използваме личните данни, които оставяте и/или предоставяте, когато посещавате нашия уебсайт (по-нататък – „Уебсайтът“) и използвате различни услуги, предоставяни на него.

„Baby Media“,УАБ, е администратор на лични данни, събрани на уебсайта.

1. Събиране на лични данни

Винаги ще ви информираме, преди да започнем да събираме вашите лични данни. В момента уебсайтът не събира лични данни.

2. Използване на лични данни

Предадената деперсонализирана техническа информация на „Ad form“ помага за подобряване на изживяването при посещение на нашите уеб страници и гарантира, че съдържанието ще бъде интересно за потребителя.

Използване на IP адреси

Ние не събираме вашите IP адреси, само предаваме деперсонализираните IP адреси на инструменти за проследяване на трети страни като Google Analytics. Повече за това тук: https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Политиката за бисквитки не се прилага за уебсайтове на трети страни

Моля, имайте предвид, че тази политика за бисквитки не се прилага за практиката за поверителност на уебсайтове на трети страни, посочени на уебсайта, и ние не носим отговорност за тази практика.

Промени в политиката за бисквитки

Възможно е да направим изменения в нашата политика за поверителност, затова ви препоръчваме периодично да преглеждате тази политика, за да сте в крак с нашите практики за политика за поверителност. Тази политика за бисквитки е последно актуализирана през 30 декември 2023 г.

3. Използване на уэбсайта

BM събира статистически данни за това, кои части от сайта посещават нашите потребители и кои продукти предпочитат. Тази информация не включва лични данни. Използвайки събраните данни BM натрупва информация за това, как се използва уебсайтът. Тази информация се използва за подобряване на нашия уебсайт. Ние обаче използваме данни за сърфиране от всички потребители, за да разберем как нашите потребители, като обща група, използват сайта, и използваме тази информация, за да подобрим нашия сайт. Ние не можем да видим къде сърфирате, преди да посетите или напуснете нашия сайт. Също така събираме информация за това, кои продукти нашите потребители, като обща група, харесват най-много. Тази информация се използва и за подобряване на нашия уебсайт.

4. Бисквитки

Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт. Данните, събрани с помощта на бисквитки, се обработват за следните цели:

За да управляваме, подобряваме и оптимизираме работата на уебсайта и неговите услуги и свързания с това потребителски опит,

За да провеждаме анализ и сегментиране на клиенти и потребители и за да разберем по-добре нашите потребители и да предоставим по-добри и по-персонализирани услуги на нашите потребители, включително за вас, чрез събиране на статистически данни.

5. Сигурност

Използваме мерки за сигурност, за да гарантираме, че нашите вътрешни процедури отговарят на високите стандарти на нашата политика за сигурност. Съответно, ние полагаме всички усилия, за да защитим качеството и целостта на личните ви данни.

6. Друго

За да научите повече относно политиката за поверителност на BM, моля, свържете се с Дружеството на посочения имейл адрес: info@babymedia.lt

Финансира се със средства на Европейския Съюз. Въпреки това изразеното становище или мнение е само на автора(-и) и не е задължително да отразява становище или мнение на европейската изпълнителна агенция (REA) за научни изследвания или изпълнителната агенция на Европейския Съюз. Нито Европейския Съюз, нито подкрепящата институция не може да носи отговорност за изразеното мнение.
Насоки за балансирана, здравословна диета потърсете на уебсайта на Министерството на здравеопазване на Република България.

BG