You are currently viewing “Burger Fest 2023“

“Burger Fest 2023“

Täname kõiki, kes külastasid meie stendi üritusel „Burger Fest 2023“. Olime meelitatud, et võtsite osa meie pakutud tegevustest, maitsesite meie taimse päritoluga tooteid ja kiitsite neid. Ja eriti tore oli see, et sõite mõnuga hamburgereid, mis olid valmistatud taimse päritoluga pihvidest.