ŽAIDIMO TAISYKLĖS

ŽAISK IR LAIMĖK SAVAITINĮ PRIZĄ

Atsakykite į klausimus (teisingus atsakymus nesunkiai rasite mūsų svetainėje „Choosenow“).

Įveskite savo kontaktinius duomenis.

Kartą per savaitę (kiekvieną pirmadienį 18.00) rinksime savaitės prizo laimėtoją iš teisingai atsakiusių
dalyvių sąrašo.

Žaidimas vyksta: 2024 01 01 – 2024 02 20

SAVAITĖS PRIZAS

Kambucha Sun365;   Mashie vaisių tyrių arbata;    Mulate šokoladas;    Bionaturalis saulėgrąžų aliejus;   
Startupers smoothies

Žaidimo taisyklės:

Teisė į Prizą negali būti perduota tretiesiems asmenims, nebent sutarus su Užsakovu. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.

Žaidime gali dalyvauti ir registruotis visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Jaunesni nei 18 metų asmenys gali dalyvauti žaidime tik esant tėvų ar globėjų rašytiniam sutikimui.

Dalyvavimas žaidime ir registracija internetinėje svetainėje choosenow.eu yra nemokama. Registracijos formoje nurodomi reikalingi duomenys ir tinkama registracija bus laikoma formos užpildymas, kurioje pateikiama:

  1. Dalyvio vardas;
  2. Dalyvio el. pašto adresas;
  3. Dalyvio telefono numeris;
  4. Dalyvio gyvenamoji vietovė (neprivaloma)
  5. aukščiau minėtų duomenų patvirtinimas Dalyviui spustelėjus mygtuką „Susipažinau su taisyklėmis ir sutinku, kad mano duomenys bus naudojami žaidimo tikslams“ ir “REGISTRUOTIS”.

Savaitinio prizo laimėtojai nustatomi burtų keliu iš visų Žaidimo laikotarpiu atliktų registracijų, išskyrus tas registracijas, kurios jau yra laimėjusios Savaitinius prizus.

Apie Savaitinio prizo laimėjimą Žaidimo dalyvis informuojamas nurodytais registracijos metu Žaidimo dalyvio kontaktais. Visi Savaitinių prizų laimėtojai skelbiami viešai kiekvieną pirmadienį, iki 23:59 val., interneto svetainėje choosenow.eu.

Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje pagal šių Taisyklių reikalavimus, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Vienas dalyvis Akcijoje registruotis gali neribotą kiekį kartų.

Dalyvaudami Žaidime, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Žaidimo Organizatorius (kaip duomenų tvarkytojas) ir jo paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Žaidimo organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje choosenow.eu ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Žaidimo įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.

Dalyvaudami Žaidime, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Žaidimo Organizatorius (kaip duomenų tvarkytojas) ir jo paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Žaidimo organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje choosenow.eu ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Žaidimo įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.

Pateikdamas registraciją Žaidimo dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir 3 dardo dienas po Akcijos pretenzijų pateikimo termino pabaigos. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Priėmimo–perdavimo aktai saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.

Laimėtojų sąrašas bus skelbiamas viešai choosenow.eu iki 2024 m. Vasario 28 d.

Dėl laimėtų prizų perdavimo Organizatorius su prizų laimėtojais susisieks el. paštu, skambučiu arba trumpąja žinute Akcijoje registruotu telefono numeriu ar el. Paštu. Laimėjęs prizą Dalyvis jį atsiima iš iš anksto suderinto paštomato. Siuntimo kaštus Lietuvos Respublikoje apmoka žaidimo organizatorius. Prizas laimėtojui išsiunčiamas per 7 darbo dienas, po reikiamos informacijos persiuntimui suderinimo.
  
Žaidimo Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.
 
Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui su Organizatoriumi susiderinus kitą prizo perdavimo tvarką – tokio pristatymo išlaidos, telefono pokalbių išlaidos ir bet kokios kitos Taisyklėse nenurodytos išlaidos prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos. Su prizo laimėjimu susijusius gyventojų pajamų mokesčius sumoka Užsakovas. Organizatorius neatsako, jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių (pavyzdžiui, laimėtojas nerandamas prizo pristatymo vietoje, laimėtojas nurodytu laiku neatsiima prizo, nurodo neteisingą adresą / kitą informaciją ar bet kokiais kitais atvejais); tokiu atveju Organizatorius neprivalo bandyti įteikti / išsiųsti prizo laimėtojui pakartotinai. Pakartotinai prizas gali būti išsiunčiamas / išduodamas laimėtojui Organizatoriaus pasirinkimu (t. y. Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą pakartotinai pristatyti / išduoti prizą laimėtojui) ir tik laimėtojui iš anksto apmokėjus visas pakartotinio ir dėl nepavykusio prizo pristatymo Organizatoriaus patirtas išlaidas. Jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių antrą kartą, prizas laimėtojui neišduodamas. Organizatorius neatsako už kurjerių / trečiųjų šalių teikiamų prizo pristatymo paslaugų kokybę.
Prizai ir jų vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.
 
Užsakovas ir Organizatorius neatsako už tai, jeigu Akcijos dalyviai nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.
 
Dėl papildomos informacijos apie Žaidimą galite rašyti: info@babymedia.eu

Finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotaciją teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.
Subalansuotos, sveikos mitybos gairių ieškokite Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerijoje

qrcode-lt