You are currently viewing „Burger Fest 2023“

„Burger Fest 2023“

Благодарим на всички, които посетиха щанда ни на „Burger Fest 2023“. Поласкани сме, че участвахте в дейностите, които предлагаме: опитахте, дегустирахте и хвалихте нашите продукти на растителна основа. И е особено приятно, че се наслаждавахте на хамбургери, овкусени с питки на растителна основа.